talker
 tuleòovice
 fotoalbum
 haluze
 kto je na tuleòoch?
 telnet
 galéria

Pár slov o popmultikultúrnom mailinglistu haluze, kde sa muože prihlásiť každý a každá bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania, duovodu a pudu pre sebazachovu. Miesto kde si muože každý vyjadriť a kde sa muože každý vyjadriť. Vyjadrite sa a [prihláste sa]. Komunita presýtená vtipom, intelektom a individuami z ruoznorodých kást sa ťa nevie dočkať, a naopak.

Všetky maily sa s vypätím všetkých síl podarilo zachovať v nezmenenej podobe až do tohto storočia a to vďaka neúnavnej praci nášho mailmana, ktorý v minulom storočí slúžil na manežovanie elektronických listov a dnes slúži vlastne presne na to isté. Kompletný archív mailov si muožte pozrieť v našom [archíve mailov] (prístupné len pre zaregistrovaných).

A v neposlednom rade odkaz na [halbot] kde sú zarchivované kompletne všetky vtipné, vulgárne neurážajúce obrázky bez predsudkov z haluzí (pozerať len na vlastnú zodpovednosť).